Kandidatpresentation – Robin Lennartsson | Sverigedemokraterna i Grums

Kandidatpresentation – Robin Lennartsson

VALPRESENTATIONEN med SD:s kandidater till Grums kommunfullmäktige

Robin Lennartsson, 24, Studerande, Grums

Jag studerar på Samhällsanalys och kommunikationsprogrammet. Jag är född och uppvuxen i Grums kommun och här har jag vuxit upp tillsammans med min familj och mina vänner. Min uppväxt i Grums har i många avseenden varit helt fantastisk. Kommunens många och duktiga idrottsverksamheter har givit mig en fin barndom att se tillbaka på. Ett starkt föreningsliv på landsbygden är bra för ungdomar, då det ger en tidig förståelse
och respekt för andra människor inom olika sammanhang.

Mina gymnasieår spenderade jag på John Bauer-gymnasiet i
Karlstad, då jag läste programmet Idrott och Hälsa med
inriktning på ledarskap. Jag har även studerat ett år inom
journalistik. Efter de åren hamnade jag på Jättestenskolan och
där jobbade jag i fyra år, mestadels som assistent på sär- och
träningsskolan, samt även tillsammans med nyanlända
ungdomar på skolan, vilket var ett par väldigt lärorika och
otroligt roliga år. Jag har även jobbat som idrottsjournalist och
var med att starta upp en nyhetssajt från start tillsammans med ett mediebolag. Till hösten ska jag studera vidare tre år inom statsvetenskap, Samhällsanalys och
Kommunikationsprogrammet.

Den viktigaste frågan för mig är att upprätthålla en trygg och
säker miljö för kommunens alla invånare. Ingen ska behöva
känna otrygghet när man går hem från skola, träningar eller
jobb på kvällarna. Vuxna, unga och äldre människor har rätt till
att känna trygghet i och runt sin egen bostad, sin egen borg,
sitt hem. Idag är det många som tyvärr känner stor otrygghet i
samhället då rädslan för att utsättas för brott blivit mer påtaglig
de senaste åren. Jag vill därför se ett utvecklat
brottsförebyggande råd utöver det som redan finns idag och
som ska vara någon form av ”trygghetscenter”. Ett närmare
samarbete som involverar kommunen, polis, föreningar,
näringsliv, samt skola, för att fånga in ungdomar på rätt väg i ett tidigt stadie. Alla måste ta ett gemensamt ansvar och på så sätt förebygga brottslighet och kriminella strukturer.

En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är kommunens yngre invånare – och framtid. Det ska vara attraktivt att bo kvar i Grums kommun och man ska som ung känna att det finns en framtid här för att kunna skaffa familj och leva ett lugnt och tryggt liv. Psykisk ohälsa bland unga är idag ett stort problem. Den psykiska ohälsan beror inte sällan på de höga utbildningskraven och höga konkurrensen på
arbetsmarknaden.

En stor andel av de yngre känner att de ”fastnar” och därför vill Sverigedemokraterna satsa mer på småföretagen. I Grums finns redan en stor mängd skickliga entreprenörer, med både större och mindre företag. Sverigedemokraterna vill hjälpa redan befintliga företag och nystartade företag, och på så sätt skapa fler riktiga jobb med bra och marknadsmässiga villkor.

Jag står på ungdomarnas sida. En röst på SD och mig – är en
röst på er, ungdomar!