Sverigedemokraterna i Grums | Sida 10

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna GrumsVarmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktperson: Runar Filper

Tel: 072-5383497

 • Anförande om sjukvårdspolitik vid valkonferensen 2010

  Av runar.filper den 1 april, 2010
  0
  0

  Björn Söder (Foto: Jens Leandersson)

  Björn Söder skriver i SD-kuriren om sitt anförandet om sjukvårdspolitik vid valkonferensen 2010:

  I vårt Sverige erbjuds medborgarna den bästa möjliga sjukvården inom rimlig tid oavsett hemort eller plånbok. God kvalitet, tillgänglighet och säkerhet i vården garanteras genom välutbildad och engagerad personal som sätter patienten i centrum.

  Ja, så lyder vår vision om den svenska sjukvården. Men vägen dit är lång. Efter år av politisk misskötsel av Sverige finns det mycket att önska vad gäller den svenska sjukvården.

  Sverigedemokraternas grundprincip är att hälso- och sjukvården skall vara solidariskt finansierad via skattesedeln. Den skall ges efter behov och den skall ha god tillgänglighet. För att förtroendet för det gemensamma svenska välfärdssystemet skall kunna återfås krävs det att vården lever upp till de krav och förväntningar som svenska medborgare har.

  Vi ser till hela Sveriges bästa och anser det därför vara av ytterst vikt att det skapas en jämn och god vård över hela landet så att inte regionala obalanser uppstår. Vi lägger heller inget egenvärde i vem som driver sjukvården.

  Vår ledstjärna är bästa möjliga vård per krona, oavsett om vården drivs i offentlig eller privat regi.

  Vidare menar vi att alla människor skall bemötas likvärdigt i landstingets verksamheter. Man ska känna trygghet och tillit till vårdgivaren. Detta innebär bland annat att ingen särbehandling av människor får ske utifrån ovidkommande kriterier och att landstingen skall tillhandahålla evidensbaserad vård, alltså vård enligt beprövad medicinsk erfarenhet. För att hålla en hög nivå på vården, är det av stor vikt att sjukvården i Sverige håller sig väl uppdaterad om forskning, mediciner och diagnoser som förekommer i andra länder. De som ställer religiösa, kulturella eller etniskt grundade särkrav får vända sig till annan vårdgivare och själva bekosta sin behandling.

  I dagens Sverige präglas tyvärr sjukvården av personalbrist och en många gånger ineffektiv organisation som skapar oacceptabla brister i tillgängligheten inom den svenska vården. Brister som leder till stress hos personalen och onödig oro och lidande hos patienterna.                  LÄS MER i SD-kuriren

 • 13 miljarder till pensionärerna (SD)

  Av runar.filper den 18 mars, 2010
  2
  0

  I årets valrörelse kommer sverigedemokraterna prioritera kraftigt minskad invandring, hårare tag mot brottlingar och skattesänkningar för 13 miljarder för pensionärerna.

  Sverigedemokraterna vill ha ett slut på skattefinansierade bidrag till invandrarföreningar. Det kommer även bli ändring på mångkulturella lovdagar. Särbehandling motverkar på alla sätt och vis invandrarnas anpassning till de nya levnadsförhållanden, som de har sökt sig till. Det hjälper inte heller integrationen att upprätthålla hemländernas seder och bruk, framför de svenska, när de ska leva och verka i det svenska samhället. Statligt finansierad hemspråksundervisning framför svenskaundervisning försvinner därför.
  Istället vill man lägga skattepengarna på de ständigt eftersatta pensionärerna i samhället, exempelvis på bättre mat till landets äldreboenden och parboendegaranti.

  SD vill minska massinvandringen till en nivå som motsvarar våra grannländers och istället höja FN-anslagen för att hjälpa de verkligt nödlidande i världen, de som inte har en chans ta sig från sina närområden. På så vis kommer hjälpen mångdubbelt fler- och bättre behövande till godo.  En annan viktig fråga är skärpt kriminalpolitik. Exempelvis ska ett livstidsstraff skall vara ett livstidsstraff, inte en lek med ord.

  Sverigedemokraterna kommer driva äldrefrågor med prioritet. De har för avsikt att sänka skatten remarkbaelt för pensionärer. 13 miljarder ska avsättas för ändamålet, och det är bara början. Det är mer än fyra gånger så mycket mot förslagen från socialdemokraterna i höstens budget. Våra äldre har fått stå tillbaka alldeles för mycket och för länge, det ska bli deras tur!

  Hur det hela ska finaniseras kommer sverigedemokraterna precisera för första gången i vår.

  Partiledare Jimmie Åkesson:
  – Vi skapar ju ett reformutrymme. Dels genom vår nya mer ansvarsfulla invandringspolitik, dels genom vår Europapolitik, men också genom att vi vill se över kultursektorn, till exempel. Det här reformutrymmet vill vi använda till att sänka skatterna för pensionärer. (SR)

 • Välbesökt distriktsårsmöte

  Av runar.filper den 2 mars, 2010
  0
  0

  Värmlands distriktsårsmöte hölls den 27 februari på Hotell Selma Lagerlöf i Sunne där Runar Filper omvaldes till ordförande för nionde året. Jimmie Åkesson gästade mötet som samlade 100-talet deltagare.

  Jimmie Åkesson som höll ett längre informativt anförande om den kommande valkampanjen och vikten av att få alla att engagera sig i sina kommuner inför 100-talet deltagare och den samlade pressen. Jimmie tillkännagav också den glädjande nyheten att Sunne har flest medlemmar i hela landet per invånare. Munkfors kommer på fjärde plats och även Torsby ligger på tio i topp.

  Årsmötet blev 20 minuter försenat då det bara fanns sittplatser till 84 deltagare och efter att ytterligare 16 stolar hämtats till lokalen var den fylld till bristningsgränsen.

  Jimmie Åkesson tog därefter över som mötesordförande och årsmötet kom sedermera till punkten val av distriktsordföranden där två förslag stod emot varandra, Runar Filper, sittande och Göran Olsson.

  Innan den långa debatten påbörjades framförde Trond Wilhelmsen valberedningens förslag och motivering med orden:
  – Ordförande, medlemmar och gäster. John Lennon lär en gång ha sagt att han var större än Jesus. Riktigt så stora ord skall jag inte använda om Runar Filper.
  Jag vill däremot lite kort beskriva Runar Filper så här, han har en god personkännedom, han har empati, en organisatorisk god framförhållning och politiskt står han på en solid Sverigedemokratisk grund.

  Vår ordförande skall ha entusiasm och drivkraft i överflöd som ger inspiration till alla oss andra. Det har Runar Filper, avslutade Trond.

  Debatten pågick under en timmes tid och vid omröstningen stod det klart att Runar Filper vunnit nytt förtroende med 49 röster emot 24.

  Runar Filper som för nionde gången valdes till distriktsordförande tackade för förtroendet och satte sedan direkt siktet på valet i höst.

  Efter pausen med kaffe, mjukglas, kaka, frukt och popcorn höll Margareta Sandstedt från Gävle ett anförande och samtidigt ett dramatiskt skådespel tillsammans med Roger Hedlund, där tråden var hur viktigt det är att skapa en vision som man följer och tror på.

  Anders Ahl som valdes till vice ordförande höll flera uppskattade framträdanden i talarstolen under dagen. Gunilla Persson från Kristinehamn omvaldes till andre vice ordförande.

  Övriga ledamöter till styrelsen blev Camilla Rågfors, Hagfors, Håkan Holmström, Arvika, Britt Engqvist, Karlstad och Anita Lothe, Munkfors.

  Till suppleanter valdes Victoria Ohlsson, Grums, Claes Lundgren, Sunne och Ida Martinsson, Karlstad.

  Jimmie Åkesson avtackades genom att få med sig hem en bit av värmländsk matkultur bland annat ii form av skrädmjöl, Joläppelkorv och Hackkorv.

 • Sverigedemokraterna ökar rekordartat

  Av runar.filper den 1 mars, 2010
  0
  0

  SDs medlemsantal har ökat med 26 procent

  2010-03-01 06:57

  Sverigedemokraternas medlemstillväxt fortsätter att vara mycket positiv. Vid årsskiftet hade partiet ökat sitt medlemsantal med 22,5 procent jämfört med året innan. När medlemskapet i år förföll den 25 februari hade partiet slagit nytt medlemsrekord. Partiet har ökat sitt medlemsantal med hela 26 procent jämfört med förra året.

  Eftersom det i år är valår förfaller medlemskapet den 25 februari. Normalt sker detta den 31 mars och då är medlemsantalet som högst. Den 31 mars 2009 hade partiet 3626 medlemmar, vilket var en ökning med 12 procent sedan 2008. I år har partiet 4571 medlemmar, vilket är en ökning med 26 procent.

  – Det känns verkligen roligt att partiet fortsätter ha en positiv medlemstillväxt. Jag förutsätter att trenden håller i sig och att vi kommer att växa ännu mer i år eftersom det är valår, säger partisekreterare Björn Söder och pekar på att partiets medlemsantal ökade med hela 40 procent under valåret 2006.

  Det är framförallt i Stockholmsområdet samt i Småland som partiet växt starkt sista tiden. Men ökningen av medlemmar har skett över hela landet.
  För mer information:

  Björn Söder
  Partisekreterare
  Tel: 08-50 00 00 58
  E-post: bjorn.soder@sverigedemokraterna.se

  Mattias Karlsson
  Presschef
  Tel: 070-818 07 66
  E-post: mattias.karlsson@sverigedemokraterna.se

  Sven-Olof Sällström
  Pressekreterare
  Tel: 0767- 65 22 12

  Källa: MyNewsDesk

   

 • Styrelse för SD Värmland 2010

  Av runar.filper den 28 februari, 2010
  0
  0

  Valberedningens styrelse för Sverigedemokraterna Värmlands län 2010  :

  • Ordförande: Runar Filper( Sunne)
  • Vice ordförande: Ander Ahl (Hammarö)
  • 2:e ordförande: Gunilla Persson (Kristinehamn)
  • Ledamot: Camilla Rågfors (Hagfors)
  • Ledamot: Håkan Holmström (Arvika)
  • Ledamot: Anitha Lothe (Munkfors)
  • Ledamot: Britt Engkvist (Karlstad)
  • 1:e suppleant: Victoria Ohlson (Grums)
  • 2:e suppleant: Claes Lundsgren (Sunne
  • 3:e suppleant: Ida Martinsson (Karlstad)

   

  • Revisor:  Olof Olzén (Säffle)
  • Revisorsuppleant: Catarina Axelsson (Arvika)
  • Valberedning: Trond Wilhelmsen