Sverigedemokraterna i Grums | Sida 10

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna GrumsVarmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktperson: Runar Filper

Tel: 072-5383497

 • Kommunalpolitiskt handlingsprogram

  Av runar.filper den 16 mars, 2008
  0
  0

  Kommunen

  För demokratin är det kommunala självstyret en viktig hörnsten. Det är viktigt med saklig och opartisk information till invånarna och att kommunledningen verkligen bryr sig om folkviljan i olika frågor för att demokratin ska få ett verkligt innehåll. Vi vill införa kommunala folkomröstningar i viktiga frågor. Ett decentraliserat samhälle kommer människan och miljön bättre till godo än ett centraliserat sådant, där en otrygg tillvaro skapas och utarmningen av landsbygden sker systematisktt.

  Ekonomi

  Sparsamhet med skattemedlen och minsta möjliga byråkrati är nödvändig. Strävan att hålla låga avgifter, samt den allmänna sparsamhetssträvan får dock aldrig gå så långt att samhällets svagare grupper blir orättvist behandlade.

  Minst nuvarande servicegrad för exempelvis handikappade måste kunna upprätthållas. Avgifter och taxor som kommunen tar ut måste upplevas som motiverade och rättvisa. Alla delar av kommunen ska ha en god kommunal service.

  Äldre- & handikappomsorg

  De gamla har med sina insatser varit med om att skapa det samhälle som vi nu lever i. De har med hopp om en ljusare framtid lagt ned flit och kraft i yrkeslivet och omsorg och kärlek i familjen för att förbättra tillvaron för sina fränder i folkhemmet. De har kämpat för ett bättre sverige och nått ganska långt. Men idag blir de svikna av de politiska partier de alltid röstat på! Vanvården av våra gamla är något som borde få alla svenskar att skämmas.

  Vi vill öka anslagen till servicehus, långvård och annat institutionaliserat boende, med målsättningen att alla ska få den omvårdnad och omtanke de behöver. Det är en självklarhet att människor med särskilda behov skall ha rätt att välja bland annat boendeform.

  Skola och utbildning

  Sverigedemokraterna anser att skolan måste lära ut demokrati och respekt för andras åsikter och stimulera till kritiskt och konstruktivt tänkande. Ensidig politisk propaganda skall ej få utövas.

  Eleverna skall ges goda kunskaper om sin egen kulturella och historiska bakgrund. Eleverna måste i större utsträckning tränas i att läsa, skriva och tala ett vårdat språk. Vi bör sträva efter att skolmaten genomgående skall vara svenskt, ekologiskt framställd och givetvis helt gratis för eleverna. Sverigedemokraterna vill verka för att minska skolklassernas storlek, samt bevara de ännu kvarvarande bygdeskolorna.

  Kommunikationer

  Invandring och flyktingmottagande

  Vi tar kraftigt avstånd ifrån rasism och liknande strömningar. Vi anser att alla människor har samma värde och berättigande, men det kan ändå inte betyda att alla har samma rätt att få bo i Sverige. Våra ekonomiska resurser måste användas till vårt eget hus.

  Grums kommun kan inte kräva att invånarnas skattemedel skall användas för att täcka de sociala behoven man har i andra länder. Kommunen måste först se till att dess egna invånare lever acceptabelt.

  Social omsorg

  Kultur och fritid

  Vår kultur är en del av vårt arv som vi måste förvalta och lämna vidare till våra barn. I dag är kulturarvet allvarligt hotat av skrämmande dålig kulturundervisning i skolorna, samt den USA-dominerade ”skräpkulturen”.

  Det är viktigt att uppmuntra ungdomar till aktivitet och frisksportande. Även Hembygdsföreningarna bör ges största möjliga stöd.

  Miljö och energi

  Industrisamhällets framväxt och det ökande befolkningstrycket har bidragit till hänsynslös exploatering av jordens tillgångar.

  Vårat miljöpolitiska mål är att åstadkomma ett samhälle där all verksamhet som skadar vår miljö och vår hälsa upphör. Ett miljömedvetande måste grundläggas redan i skolan.

  Bostadspolitik

  Vi vill ha ett varierat utbud av bostäder i en naturlig miljö, såväl i Grums tätort som på landsbygden. Det är viktigt att det finns billiga boendealternativ inom kommunen, liksom att boende- och närmiljön är så barnvänlig som möjligt. Nybyggnation skall anpassas till befintlig miljö. Grupper med speciella behov, såsom t ex handikappade, skall kunna erbjudas bostäder anpassade efter detta.

  Familj och barnomsorg

  Familjen är och förblir den grundläggande enhet kring vilken hela vårt samhälle är uppbyggt. Därför vill vi skapa en familjevänligare atmosfär i hela samhället. Familjegemenskapen och en god hemmiljö för våra barn inverkar positivt på hela vårt samhälle och stärker folkhemsandan.

  I förskolan skall barnens leklust och fantasi tillvaratas på bästa sätt. Kulturimpulser av vilka osunda levnadsideal och allmän destruktivitet följer skall i möjligaste mån fjärmas från barnen.

  Näringsliv och arbetsmarknad

  Vi vill att Grums skall stödja och uppmuntra den fria företagsamheten. Detta är en av grundstenarna i vårt välstånd. Vi vill i särskilt hög grad stödja sådan verksamhet som är miljövänlig, resurssnål och bidrar till ökad självförsörjningsgrad. Det bör upprätthållas en god och kontinuerlig kontakt mellan företagen, fackorganisationerna och kommunens representanter.

  All nyetablering av företag bör inte ske i Grums tätort, utan även i de mindre samhällena och på landsbygden. Det är av stor vikt ur både sysselsättnings- och rättvisesynpunkt att de mindre orternas företag och livsmedelshandlare finns kvar.

 • Vill du arbeta politiskt i Grums?

  Av runar.filper den 15 mars, 2008
  0
  0

  Kyrkovalet år 2009 blir en språngbräda in i kommunfullmäktige år 2010

  I september 2009 går kyrkovalet av stapeln. Du som bor i Grums kommun och sympatiserar med Sverigedemokraterna har nu en stor möjlighet att bli politiskt förtroendevald för partiet.

  Om du har funderingar eller vill ha mera information; Skriv då en rad till varmland@sverigedemokraterna.se

 • Inga kandidater till fullmäktige

  Av runar.filper den 5 juli, 2007
  0
  0

  Vid valet till kommunfullmäktige 2006 fick Sverigedemokraterna 1,30% av rösterna.

  Partiet hade inga kandidater att rösta på.

 • Liten SD-historik i Grums

  Av runar.filper den 14 maj, 2006
  0
  0

  Det finns ingen lokal organisation i Grums.

  Inför EU-valet 2004 delades det ut valtidningar/valsedlar till 1.000 hushåll i tätorten.