Sverigedemokraterna i Grums | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Grums

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

 

 

Ann-Louise Kron, ordförande SD Grums:
anne.louise.kron@sd.se

 

 

 

 

 

 

Runar Filper, distriktsordförande:
runar.filper@sd.se
Telefon: 072-5383497

 • Trevlig midsommar

  Av annelouisekron den 19 juni, 2019
  0

  SD Grums önskar alla en trevlig midsommar och en riktigt härlig sommar.

   

  Foto: http://www.fotoakuten.se

 • Vår representation i kommunfullmäktige

  Av anina.laroma den 20 september, 2018
  0

  Ledamöter:

  Anne-Louise Kron
  Ulf Björk
  Solveg Svendsen
  Jan-Olof Karlsson
  Ann-Charlotte Kraft

   

  Ersättare:

  1. Robin Lennartsson
  2. Roy Vestli
  3. Michael Kihlgren

   

  Grattis till er alla som har fått förtroendet från väljarna att representera Sverigedemokraterna i Grums kommun. Det är nu det viktiga arbetet börjar!

 • Distriktsordförande har ordet

  Av anina.laroma den 12 september, 2018
  0

  Som distriktsordförande vill jag rikta ett hjärtligt tack 💙 till alla SD-aktiva som möjliggjorde våra ökningar i riksdagsval, landstingsval och kommunalval i Värmland.

  Vi kan vara stolta över vårt enorma arbete och våra ökningar runt om i Värmland och i landstingsvalet är vi den stora vinnaren alla kategorier.

  Ett speciellt tack vill jag också rikta till alla våra väljare ute i våra värmländska kommuner som gav oss politiker utökat förtroende att företräda er 2018-2022. Tack kära ni, vi skall arbeta oförtrutet för fortsatt framgång med Värmlands bästa för ögonen.

 • SD på Orrbydagen

  Av anina.laroma den 1 september, 2018
  0

  Lördag den 1 september var Sverigedemokraterna på plats på Orrbydagen, utanför ICA Orrby.

  Väljarna fick möjlighet att träffa några av våra kandidater och ta del av information. Tack till alla som kom fram till oss och visade intresse för vår politik denna dag!

 • Val 2018

  Av anina.laroma den 10 mars, 2018
  0

  GRUMS – INTE BARA GRUVÖN
  För att kunna erbjuda de kommunvisioner vi har måste politiken frigöra ekonomiska förutsättningar de kommande åren. Aktuella avtal med Migrationsverket måste reduceras till att bara omfatta det lagen föreskriver och inga nya avtal får upprättas om Grums kommun skall klara av den framtida välfärden och kommunservicen för sina invånare.
  När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen, ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.

  Flyktingmottagande och integration
  • Grums kommun årligen bör upprätta ett mångkulturellt bokslut, för att kunna belysa kostnaden för asylmottagandet, ensamkommande ”barn” och följande anhöriginvandring
  • Tillfälliga EU-migranter inte bör beredas plats i det kommunala skolväsendet och illegala invandrare bör inte ges rätt till försörjningsstöd och bostäder genom Grums kommuns försorg.
  • Grums kommun, i fall där tvekan finns om den ensamkommande asylsökande ålder, skall genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.
  • Grums kommun arbetar för att avvecklar alla ingångna avtal med migrationsverket, som finns utöver det lagstadgade kravet.

  En skola på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna
  • Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden
  • Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder

  Vi vill ge de äldre en trygg och värdig ålderdom på riktigt
  Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation.

  Ungdomen är Grums framtid – ge dem möjligheterna att utvecklas
  Det lokala idrotts- och föreningslivet skall stödjas av kommunen. Barn och ungdomar behöver ha tillgång till ett aktivt föreningsliv där man kan välja på flera olika inriktningar och alternativ. Grundintressen är oumbärligt inför fortsättningen av livet.
  • Ungdomar skall både ha möjlighet till praktik för att kunna utvecklas och förverkliga sin framtid
  • Vi värnar ett rikt fritids- och kulturutbud för de yngre generationerna

  Stöd och vägledning åt småföretagare
  Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter, samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar.
  • Grums kommun bör aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende.

  Grums kommun som arbetsgivare
  Många anställda inom Grums kommun, arbetar idag deltid trots att de många gånger vill och kan arbeta heltid. Ofrivilligt deltidsarbete medför en rad nackdelar i form av dålig ekonomi, dålig pensionsutveckling och försämrade möjligheter till kompetensutveckling.

  Barnkultur
  Barnkulturen och i synnerhet läsfrämjande insatser för barn och ungdom bör vara en prioriterad verksamhet för Grums kommun.

  Psykisk ohälsa, alkohol och droger bland unga
  Missbruk av alkohol, droger och psykisk ohälsa bland barn och unga bland unga är ett stort problem i dagens samhälle och Grums är inget undantag. Vi vill se en fungerande ungdomsmottagning och ett väl fungerande familjestöd.
  • Obligatorisk information på skolorna kring droger och dess effekter
  • Socialsekreterare placeras på högstadiet för naturligare kontakt mellan elev, föräldrar och skolpersonal