Sverigedemokraterna i Grums | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna GrumsVarmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktperson: Runar Filper

Tel: 072-5383497

 • Kandidatpresentation – Robin Lennartsson

  Av anina.laroma den 19 augusti, 2018
  0

  VALPRESENTATIONEN med SD:s kandidater till Grums kommunfullmäktige

  Robin Lennartsson, 24, Studerande, Grums

  Jag studerar på Samhällsanalys och kommunikationsprogrammet. Jag är född och uppvuxen i Grums kommun och här har jag vuxit upp tillsammans med min familj och mina vänner. Min uppväxt i Grums har i många avseenden varit helt fantastisk. Kommunens många och duktiga idrottsverksamheter har givit mig en fin barndom att se tillbaka på. Ett starkt föreningsliv på landsbygden är bra för ungdomar, då det ger en tidig förståelse
  och respekt för andra människor inom olika sammanhang.

  Mina gymnasieår spenderade jag på John Bauer-gymnasiet i
  Karlstad, då jag läste programmet Idrott och Hälsa med
  inriktning på ledarskap. Jag har även studerat ett år inom
  journalistik. Efter de åren hamnade jag på Jättestenskolan och
  där jobbade jag i fyra år, mestadels som assistent på sär- och
  träningsskolan, samt även tillsammans med nyanlända
  ungdomar på skolan, vilket var ett par väldigt lärorika och
  otroligt roliga år. Jag har även jobbat som idrottsjournalist och
  var med att starta upp en nyhetssajt från start tillsammans med ett mediebolag. Till hösten ska jag studera vidare tre år inom statsvetenskap, Samhällsanalys och
  Kommunikationsprogrammet.

  Den viktigaste frågan för mig är att upprätthålla en trygg och
  säker miljö för kommunens alla invånare. Ingen ska behöva
  känna otrygghet när man går hem från skola, träningar eller
  jobb på kvällarna. Vuxna, unga och äldre människor har rätt till
  att känna trygghet i och runt sin egen bostad, sin egen borg,
  sitt hem. Idag är det många som tyvärr känner stor otrygghet i
  samhället då rädslan för att utsättas för brott blivit mer påtaglig
  de senaste åren. Jag vill därför se ett utvecklat
  brottsförebyggande råd utöver det som redan finns idag och
  som ska vara någon form av ”trygghetscenter”. Ett närmare
  samarbete som involverar kommunen, polis, föreningar,
  näringsliv, samt skola, för att fånga in ungdomar på rätt väg i ett tidigt stadie. Alla måste ta ett gemensamt ansvar och på så sätt förebygga brottslighet och kriminella strukturer.

  En annan fråga som ligger mig varmt om hjärtat är kommunens yngre invånare – och framtid. Det ska vara attraktivt att bo kvar i Grums kommun och man ska som ung känna att det finns en framtid här för att kunna skaffa familj och leva ett lugnt och tryggt liv. Psykisk ohälsa bland unga är idag ett stort problem. Den psykiska ohälsan beror inte sällan på de höga utbildningskraven och höga konkurrensen på
  arbetsmarknaden.

  En stor andel av de yngre känner att de ”fastnar” och därför vill Sverigedemokraterna satsa mer på småföretagen. I Grums finns redan en stor mängd skickliga entreprenörer, med både större och mindre företag. Sverigedemokraterna vill hjälpa redan befintliga företag och nystartade företag, och på så sätt skapa fler riktiga jobb med bra och marknadsmässiga villkor.

  Jag står på ungdomarnas sida. En röst på SD och mig – är en
  röst på er, ungdomar!

 • Kandidatpresentation – Ann-Charlotte Kraft

  Av anina.laroma den 16 augusti, 2018
  0

  Mitt namn är Ann-Charlotte Kraft och jag är 54 år. Jag är gift och har två barn och två barnbarn. Jag är född i Karlstad, men uppväxt i Vålberg. Vi bodde i Forshaga, innan jag tillsammans med min man 2015 flyttade till en liten gård utanför Grums.

  Tidigare har jag studerat till systemvetare på Karlstads Universitet , men då den berömda IT-bubblan sprack strax innan jag var klar så hamnade jag i zoologibranschen istället. 2003 började jag på mitt nuvarande jobb.

  Jag arbetar som receptionsansvarig på en veterinärstation vilket passar mig perfekt eftersom jag tycker mycket om djur.
  Mina största intressen är framför allt mina hundar och amerikanska veteranbilar.

  En levande landsbygd är min främsta hjärtefråga. Vi landsbygdsbor har straffats med högre beskattning på drivmedel, våra skolar läggs ner och krav på miljöanpassning av enskilda avlopp försvårar livet på landet.

  Vidare är skolmiljön för våra barn jätteviktig. Jag vill se en mobilfri skola, mer engagemang från föräldrar/vårdnadshavare samt mer personal. I förskolan vill jag se mindre barngrupper och mer behörig personal. Barnen är trots allt vår framtid.

  Nu gör vi Sverige Bättre!

 • kandidatpresentation – Solveg Svendsen

  Av anina.laroma den 6 augusti, 2018
  0

  VALPRESENTATIONEN med SD:s kandidater till Grums kommunfullmäktige

  Solveg Svendsen, 64 år, Personlig assistent, Grums

  Jag har tre vuxna barn och fem barnbarn. Vi flyttade till Grums för elva år sedan, en flytt jag aldrig ångrat. Mina rötter är egentligen danska då mina föräldrar flyttade från Danmark hit till Sverige på 1950-talet.

  När jag nu har passerat 60+ så betyder det att jag så klart hunnit med en del i mitt liv. Idag jobbar jag i vården som personlig assistent. Tidigare har jag bl.a. jobbat i verkstadsindustrin, kört buss, förr mansdominerade yrken, vilket är något annorlunda numera. Några sommarsäsonger som tekniklärare, i många år anställd av Miljöpartiet – de gröna, med kontor i Karlstad, medlem i detsamma i över 25 år.

  Min fritid brukar ägnas åt familj och vänner, matlagning och bakning blir det också en hel del av. Loppis och auktioner, all slags pyssel står också högt på listan över intressen.

  Viktigt för mig är människors värde, vilket brister idag på många håll, då orättvisorna är många och det görs skillnad på ”folk och folk”. Vi som vuxna och föräldrar har ett stort ansvar för våra barn och ungdomar. I dagens samhälle som ofta präglas av stress behöver vi vuxna verkligen vara bra förebilder.
  Grums är inget undantag när det gäller olika missbruk, psykisk ohälsa bland barn och ungdomar. Jag vill därför se en bra ungdomsmottagning och ett starkt familjestöd. Mer öppettider på ungdomsgården och bra samarbete mellan skolan och ”gården”.

  De äldre ska ha det bra, det tycker nog de flesta, därför vill jag se utökade resurser till hemtjänsten och äldrevården, så att våra äldre får det bättre dagligen. Personalen ska ha mer tid över till att umgås mer med de äldre och slippa nuvarande stress. En förändring behövs i Grums på många plan och jag ser fram emot att få vara med och försöka medverka till detta

 • Planeringsträff – Kommunalval 2018

  Av anina.laroma den 11 juli, 2018
  0

  Den 11 juli hölls ett planeringsmöte inför kommunalvalet 2018 där bland annat nya kandidater, valfrågor,  kandidatutbildningar och torgaktiviteter diskuterades bland lokalt engagerade medlemmar i Grums.

  Även distriktsordförande Runar Filper och Riksombudsman Anina Laroma från partiet centralt var närvarande.

   

 • Val 2018

  Av anina.laroma den 10 mars, 2018
  0

  GRUMS – INTE BARA GRUVÖN
  För att kunna erbjuda de kommunvisioner vi har måste politiken frigöra ekonomiska förutsättningar de kommande åren. Aktuella avtal med Migrationsverket måste reduceras till att bara omfatta det lagen föreskriver och inga nya avtal får upprättas om Grums kommun skall klara av den framtida välfärden och kommunservicen för sina invånare.
  När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen, ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Kommunerna kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.

  Flyktingmottagande och integration
  • Grums kommun årligen bör upprätta ett mångkulturellt bokslut, för att kunna belysa kostnaden för asylmottagandet, ensamkommande ”barn” och följande anhöriginvandring
  • Tillfälliga EU-migranter inte bör beredas plats i det kommunala skolväsendet och illegala invandrare bör inte ges rätt till försörjningsstöd och bostäder genom Grums kommuns försorg.
  • Grums kommun, i fall där tvekan finns om den ensamkommande asylsökande ålder, skall genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.
  • Grums kommun arbetar för att avvecklar alla ingångna avtal med migrationsverket, som finns utöver det lagstadgade kravet.

  En skola på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna
  • Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden
  • Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder

  Vi vill ge de äldre en trygg och värdig ålderdom på riktigt
  Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation.

  Ungdomen är Grums framtid – ge dem möjligheterna att utvecklas
  Det lokala idrotts- och föreningslivet skall stödjas av kommunen. Barn och ungdomar behöver ha tillgång till ett aktivt föreningsliv där man kan välja på flera olika inriktningar och alternativ. Grundintressen är oumbärligt inför fortsättningen av livet.
  • Ungdomar skall både ha möjlighet till praktik för att kunna utvecklas och förverkliga sin framtid
  • Vi värnar ett rikt fritids- och kulturutbud för de yngre generationerna

  Stöd och vägledning åt småföretagare
  Varje extra sysselsatt kommuninvånare innebär extra skatteintäkter, samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar. Småföretagande är särskilt gynnsamt eftersom en kommun som är beroende av några få stora företag är sårbar.
  • Grums kommun bör aktivt verka för att skapa förutsättningar för konstruktiva samarbeten mellan myndigheter, arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsväsende.

  Grums kommun som arbetsgivare
  Många anställda inom Grums kommun, arbetar idag deltid trots att de många gånger vill och kan arbeta heltid. Ofrivilligt deltidsarbete medför en rad nackdelar i form av dålig ekonomi, dålig pensionsutveckling och försämrade möjligheter till kompetensutveckling.

  Barnkultur
  Barnkulturen och i synnerhet läsfrämjande insatser för barn och ungdom bör vara en prioriterad verksamhet för Grums kommun.

  Psykisk ohälsa, alkohol och droger bland unga
  Missbruk av alkohol, droger och psykisk ohälsa bland barn och unga bland unga är ett stort problem i dagens samhälle och Grums är inget undantag. Vi vill se en fungerande ungdomsmottagning och ett väl fungerande familjestöd.
  • Obligatorisk information på skolorna kring droger och dess effekter
  • Socialsekreterare placeras på högstadiet för naturligare kontakt mellan elev, föräldrar och skolpersonal