Sverigedemokraterna i Grums | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna GrumsVarmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kontaktperson: Runar Filper

Tel: 072-5383497

 • Mattias Karlsson drog fullt hus i Karlstad

  Av anina.laroma den 23 september, 2015
  0

  mattias.karlsson

  Riksdagens gruppledare Mattias Karlsson gästade Karlstad 29 september och drog fullt hus, närmare bestämt 154 besökare.

  Kvällen inleddes med ett trivsamt kaffe- och smörgåsumgänge de tillresta besökarna emellan, innan ett bildspel om verksamheten under året drog igång kvällens medlemsmöte. Runar Filper inledde sedan med att välkomna besökarna med en kortare historik samt presentation av kvällens huvudperson, riksdagens gruppledare Mattias Karlsson.

  Mattias talade om sina erfarenheter från tiden som tillfällig ersättare för Jimmie Åkesson och gav sin syn på den politiska utvecklingen i landet och framtiden för Sverigedemokraterna som parti.

  Många frågor & svar ventilerades och gavs efter anförandet och Mattias avtackades med presenter av värmländsk prägel.

  Kvällen avslutades med en version av nationalsången i ljud och bild.

   

   

   

 • Bli medlem i Sverigedemokraterna

  Av anina.laroma den 22 september, 2015
  0

  jimmie.runar

  Välkommen att bli medlem i Sverigedemokraterna, Värmlands snabbast växande parti. Vi är på god väg att bli det största partiet och vi vill se fler medlemmar i våra kommuner.

  Gå in på sverigedemokraterna.se – tryck bli medlem, fyll i formuläret. Dela gärna kampanjen på sociala medier.

 • Gå med i SDU

  Av anina.laroma den 22 september, 2015
  0

  tobias.andersson.jimmie

  Vill du vara med och delta i sverigedemokraternas nya ungdomsverksamhet?

  Värmland behöver dig, anmäl intresse här

 • Sverigedemokraterna i Grums tackar för förtroendet

  Av anina.laroma den 17 oktober, 2014
  0

  Sverigedemokraterna i Grums tackar för förtroendet som gavs oss i valet i
  september, där vi erhöll tre mandat till kommunfullmäktige.

  Vi lovar att efter bästa förmåga förvalta detta förtroende väl!

 • Av anina.laroma den 28 augusti, 2014
  0

   

  Vår politik

  Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En förutsättning för en gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad är den gemenskapen.

   

  Splitring-300x300

  Nej till splittringspolitik

  Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

   

  Valfard-300x300

  En stark och gemensamt finansierad välfärd

  Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i en god och väl fungerande familj.

   

  Vag-300x300

  Varken ett höger- eller vänsterparti

  Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänsterhögerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

  Prioriterade frågor i Grums

   

   

  Rovdjurspolitik

  Rovdjurspolitiken måste präglas av lokalt inflytande, där invånarnas stämma hörsammas och respekteras. Det kan inte vara meningen att mark- och djurägare skall köras över när de mister både djur, fritidssysselsättning och den trygghet det innebär att kunna vistas fritt i skog och mark.

  Företag

  Företagsklimatet bör förbättras för att göra det enklare och snabbare att etablera sig i kommunen.

   

  Migration

  Vi vill inte se en utökning av redan befintliga avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande. Utmaningen ligger i att först och främst ta hand om de flyktingar vi redan förbundit oss till att ta emot genom lagar och avtal. När det gäller kostnader för anhöriga och återföreningen så ersätts bara vissa delar av de faktiska kostnaderna. Kommunen kan tvingas till skattehöjningar, nedskärningar eller omprioriteringar och därmed ställa verksamheter emot varandra när pengarna inte räcker till allt.

  Turism

  Vi vill skapa och utveckla turismen i Grums. Inte många kommuner i Värmland har lika magert kulturutbud som vår kommun. Vår kommuns kulturutbud är alltför präglat av socialdemokratiskt förd politik genom åren.

   

  Äldrevård

  Äldreomsorgen skall kunna erbjuda trygghetsboenden med aktiviteter för de gamla, gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Varm vällagad näringsrik mat skall serveras och levereras av hemtjänsten. Låt ungdomar praktisera på äldreboenden och avlasta personalen med social samvaro och aktiviteter. Kommunen skall motverka ensamheten bland våra äldre.

  Ungdomar och utbildning

  Skolan skall vila på småskalig grund vad gäller elevantal på skolan och i klasserna. Fler vuxna skall göra eleverna sedda och ingen skall behöva glömmas bort och försvinna i mängden. Kunskap skall stå i fokus i en skola där ordning och reda råder. Sverigedemokraterna vill höja föreningsbidragen för att främja ungdomars fritidsintressen Vi vill också att ungdomar ges praktik ute på kommunens arbetsplatser. Genom att få in en fot på arbetsmarknaden får man som ungdom både insikt, lärdom och chansen att visa framfötterna.

   

  Landsbygd

  Sverigedemokraterna i Grums vill verka för en levande landsbygd med service i form av vård, skola och omsorg inom hela kommunens gränser. Vi motsätter oss centralisering i storskalig form.

   

  Trygghet

  Vi vill verka för en kommun där människor känner gemenskap och bryr sig om varandra, en kommun där mobbing, diskriminering och rasism inte existerar.

   

   

  Detta är en grundläggande del av allt vi kommer att arbeta för.