Vilka vi är

Louise Jarl

Gruppledare och ordförande

E-post: louise.jarl@sd.se

Styrelsen

Louise Jarl

Ordförande

Solveg Svendsen

Vice ordförande

Lena Olsson

Andre vice ordförande

Jan-Olov Carlsson Skarp

Kassör

Hans Liljeqvist

Ledamot

Fullmäktigegruppen

Louise Jarl

Gruppledare

Solveg Svendsen

Ledamot

Jan-Olov Carlsson Skarp

Ledamot

Lotta Kraft

Ledamot

Roy Vestli

Ersättare

Michael Kihlgren

Ersättare

Nämnder

Jan-Olov Carlsson Skarp

  • Ersättare i Kommunstyrelsen

Louise Jarl

  • Ledamot i Kommunstyrelsen

Solveg Svendsen

  • Ledamot i Kommunstyrelsen